Jdi na obsah Jdi na menu
 


schůze 13.3.2011

Výborová schůze
HASIČI Černý Dub

 

dne 13.03.2011

 

 

 

1)     Dne 18.03.2011 se uskuteční v obci Černý Dub sběr železného šrotu. Sraz účastníků je u Marků v 16 30 hod.

Info zajistí: p.Lukěš Václav

Kontejner objedná: p.Helcl Luboš

 

2)     Výbor odsouhlasil zpracování návrhu změny stanov a to v souvislosti s možností vkladu nehmotného investičního majetku do sdružení.

Návrh zpracují:p.Šupka Ivan, p.Holík Jaroslav

 

3)     Výbor společně se zástupcem kontrolní komise panem Ing.Ševčíkem, provedl kontrolu účtů pokladny. Kontrola pokladny bez závad, podklady budou předány daňovému poradci pro účetnictví a uzávěrku roku.

Zajistí: p.Holík Jaroslav

 

 

4)     Dne 18.03.2011 od 18 00 hod bude provedeno školení ze zdravovědy v sále v Homolích. Účast všech členů zásahové jednotky je nezbytně nutná.

 

5)     Dne 15.04.2011 se uskuteční v sále „Na Kopečku“ tradiční pyžamový bál.

Info zajistí: p.Lukeš Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:     Ing. Josef Helcl

                  předseda sdružení Hasiči Černý Dub

 

 

 

 

V Černém Dubu dne 13.03.2011