Jdi na obsah Jdi na menu
 


ustavující schůze leden 2012


        

                                                                               Z á p i s
                                 z ustavující schůze výboru o.s. Hasiči Černý Dub,
                                       která se konala dne 2.1.2012 v sídle o.s..


Přítomni jednání :  

pp. Jaroslav Holík, Václav Lukeš, Ing. Josef Helcl, Luboš Helcl, Vojtěch Marek, Jiří Břicháček, Stanislav Švarc

Omluveni :

pp. Miroslav Liebl, Václav Kohout

Hosté :

pp. Pavel Liebl, Ivan Šupka

Program, kterým se ustavující schůze řídila :

1. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka

2. Organizační zabezpečení hasičského plesu

3. Různé

K bodu 1. :
- odstupujícím předsedou Ing. Josefem Helclem přednesen návrh na předsedu o.s. –
p. Jaroslava Holíka
Protinávrh nebyl vznesen a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, 0 proti.
Pro další funkční období 4 let se stal předsedou o.s. p. Jaroslav Holík.

- zvoleným předsedou o.s. p. Jaroslavem Holíkem přednesen návrh na místopředsedu o.s. –
p. Václava Lukeše
Protinávrh nebyl vznesen a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, 0 proti.
Pro další funkční období 4 let se stal místopředsedou o.s. p. Václav Lukeš.

- zvoleným předsedou o.s. p. Jaroslavem Holíkem přednesen návrh na pokladníka o.s. –
p. Luboše Helcla
Protinávrh nebyl vznesen a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, 0 proti.
Pro další funkční období 4 let se stal pokladníkem  o.s. p. Luboš Helcl.

K bodu 2. :
-    potvrzeno, že ples se koná 13.1.2012
-    vstupné na ples bude 100,- Kč
-    velké zvací plakáty (20x) zajistí p. Václav Lukeš, jejich vyvěšení zajistí p. Jaroslav Holík
-    malé pozvánky (650x) zajistí vč. distribuce zvacím dvojicím Ing. Josef Helcl-    zvací dvojice (zvaní proběhne 7.-8.1.2012):
      Černý Dub                           pp. Luboš Helcl, Václav Lukeš
      Nové Homole (horní část)   pp. Jaroslav Holík, Ing. Josef Helcl
      Nové Homole (dolní část)   pp. Miroslav Liebl, Záviš
      Koroseky a Závraty             pp. Jan Zeman, Pavel Cícha
      Homole                                pp. Pavel Liebl, Vejskrab (Líba)
-    o šatnu bude požádána p. Šnajdrová
-    o pokladnu budou požádáni pp. Jan Velek a Pavel Cícha
-    ve čtvrtek 12.1.2012 od 19,00 hod proběhne v sále balení a číslování tomboly
-    hrubá příprava sálu rovněž proběhne ve čtvrtek 12.1.2012.

         K bodu 3. :
-    po plese, ve druhé plovině ledna/2012 bude svolána další schůze výboru, zajistí
-    pp. J. Holík a V. Lukeš
-    p. Stanislav Švarc sdělil termín konání možného masopustního průvodu – výbor projedná na další schůzi výboru.

         Zapsal :  V. Lukeš