Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující schůze 19 června 2009

            OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

                Hasiči Černý Dub

                                                    

                                          Zápis 

                 z Valné hromady č.1 ustavující

                    o.s.   Hasiči  Černý Dub 

                  konané dne 19.června 2009

 

 

 

Program:

1)   Zahájení a přivítání účastníků VH – přednesl Ing. Josef Helcl

 

2)     Seznámení se stanovami o.s. a návrhem činnosti pro rok 2009 

     a návrh na ustanovení orgánů a revizní komise – přednesl

     Ing.Josef Helcl

3)   Přijímání nových členů

4)   Hlasování a schválení návrhu na představenstvo o.s. a revizní komisi-schváleno všemi hlasy :

 

                        Představenstvo: 

                                                       

Ing. Josef Helcl – předseda

Jaroslav Holík - místopředseda

 

Luboš Helcl      

Miroslav Liebl                                                                                                     Václav Kohout

Václav Lukeš

Šupka Ivan

                        Revizní komise

Ing.Jan Ševčík

Jiří Jakeš

Milan Gottwald

5)   Návrh a odsouhlasení členského příspěvku pro rok 2009 ve                                                                                                                výši 0,- Kč schváleno všemi hlasy

     6) Sestavení požárního družstva pro soutěž     v Jamném

          7)  Diskuse členů k náplni a obsahu činnosti o.s.

     8)  Závěr VH

 

 

 

zapsal : Holík Jaroslav