Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 17.12.2011

   Usnesení
z výroční valné hromady občanského sdružení Hasiči Černý Dub,
která se konala dne 17.12.2011 v sále v Černém Dubu.1.    Bere na vědomí : 

-    že valné hromady se zúčastnilo 37 členů ze 60, takže výroční valná hromada byla usnášení schopná (listina přítomných je uložena u p. Holíka)
-    zprávu o činnosti za rok 2011
-    zprávu revizní komise
-    plán činnosti na rok 2012
-    podnětné diskusní  příspěvky některých členů sdružení
-    zrušení členství p. Petrovi Blažkovi, p. Miroslavu Sekyrovi
-    zdravici zástupce OZ Homole Ing. Michala Baboučka


2.   Schvaluje :

-    výsledek hospodaření sdružení za rok 2011
-    nové členy o.s. Hasiči Černý Dub p. Michala Marka, p. Josefa Vondráška, p. Miroslava Liebla ml.
-    členy výboru o.s., jmenovitě Jaroslava Holíka, Vojtěcha Marka, Václava Lukeše, Jiřího Břicháčka, Luboše Helcla, Ing. Josefa Helcla, Miroslava Liebla, Václava Kohouta a Stanislava Švarce
-    změny stanov o.s. Hasiči Černý Dub
-    členský příspěvek na r. 2012 ve výši  100,- Kč


3.   Ukládá :

-    výboru sdružení organizovat pravidelné schůze výboru o.s. za účelem zabezpečení plánu činnosti o.s. v r. 2012.

- příští schůze výboru 2 ledna 2012 v 18 hodin.


    Zapsal :  Václav Lukeš