Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2012

 

         Usnesení z výroční valné hromady o.s. Hasiči Černý Dub, která se konala dne 15.12.2012

 

 

1. Bere na vědomí :

 

-         účast 32 členů z celkových 61, takže výroční valná hromada byla usnášení schopná

-         zprávu o činnosti za rok 2012

-         zprávu revizní komise

-         plán činnosti na rok 2013

-         diskusní  příspěvky některých členů o.s. a zástupce OÚ Homole

-         zrušení členství Milušce Kronaislové z důvodu změny trvalého bydliště

 

 

2. Schvaluje : 

 

-         výsledek hospodaření sdružení za rok 2012

 

 

3.     Ukládá :

 

-         výboru o.s. organizovat pravidelné schůze výboru o.s., minimálně 1x za měsíc

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal : V. Lukeš