Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2013

30. 12. 2014

 

          Usnesení z výroční valné hromady o.s. Hasiči Černý Dub, která se konala dne 30.11.2013

 

 

1. Bere na vědomí :

 

  • účast 33 členů z celkových 54, takže výroční valná hromada byla usnášení schopná
  • zprávu o činnosti za rok 2013
  • zprávu revizní komise
  • plán činnosti na rok 2014
  • přijmutí nového člena Jiřího Petříčka

 

 

 

2. Schvaluje : 

 

  • výsledek hospodaření sdružení za rok 2013

 

 

  1. Ukládá :

 

  • výboru o.s. organizovat pravidelné schůze výboru o.s., minimálně 1x za měsíc

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal : V. Lukeš